COMMUNITY

커뮤니케이션대학원 행정팀공지사항

22-1학기 예비심사 결과_2
  • 작 성 자|관리자
  • 작 성 일|2022-05-20
  • 조 회 수 |1759
2022-1학기 예비심사 결과_ 2022.5.20(금) 1차 업데이트
                                  _ 2022.5.23(월) 2차 업데이트
                                  _ 2022.5.26(목) 3차 업데이트
<예비심사보고서가 취합되는대로 결과를 본 게시판에 업데이트 하고자 함.>

1. 합격 :
2019535002    2020530005    2020530058    2020530001     2007530009     2018530011  2021530025    2016530074    2018530018    2018530019     2017530025     2020530027   2020530056    2018530028    2016530073    2020530031
 
2. 불합격 :  2019530070   2020530022